ΕΠΩΝΥΜΙΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΩΛΗΣΕΙΣSERVICEΑΝΤΑΛ/ΚΑ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΜΑΚΑΡΩΝΗΣ ΣΙΜΟΣΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
ΤΗΛ. 2551034645

ΔΙΔ/ΧΟΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΜΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
25ης ΜΑΙΟΥ 15
ΤΗΛ. 2553022228
giannis.ts@hotmail.com

ΚΟΜΟΤΗΝΗΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΟΣΜΙΟΥ 1
ΤΗΛ. 2531031241

x

ΚΟΜΟΤΗΝΗΜΟΛΛΑ ΟΣΜΑΝ ΙΡΦΑΝ1ο χλμ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΚΑΡΥΔΙΑΣ
ΤΗΛ. 2531072013

ΞΑΝΘΗΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.& Χ. ΙΚΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 6
ΤΗΛ. 2541084555
moto@karanikolaou.gr

ΞΑΝΘΗΤΑΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 20
ΤΗΛ. 2541023575
tamiamoto@gmail.com
www.tamias.gr

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 66
ΤΗΛ. 2552023153
simeonidismoto@gmail.com

ΦΕΡΡΕΣΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 5-7
ΤΗΛ. 2555024230